November 18, 2017

...Северозапад разпад оод

изпразнени са къщите,
и душите ни стъклени и мръсни последни
останали празни буркани в мазето,
които никога няма да бъдат напълнени;
домовете издухани на запад,
селските гробища не стават църкви,
а буренясала безпочвена земя,
и ние не ставаме човеци, а празни пришълци
в лъскави кутии….
кой все още си вярва, че е истински.

дори щъркелът не се върна тази пролет в гнездото тук...

No comments:

Post a Comment