September 01, 2011

модерна


птици на конци
и една проблясваща жена.
станало е трудно...
...да плача.

бълбукам. отвътре.
огънят измит, забравен.
...да си спомням.

превързала съм
мислите си.
...да искам, да си мечтая,
да се обичам, да се моля.

стегната. модерна и нова.
две ризи в синьо. мъжки.
една в бяло.
изгладени. с ръб. сгънати.
...да дишам.

четвъртата съм разкъсана роза
върху
една рокля.

No comments:

Post a Comment