September 02, 2011


видях те.
мина някъде по дъното.
бавно и съзерцателно.
там-
надълбоко в мен,
усетих гъдел.
между стените на смирението
водите потрепнаха.


No comments:

Post a Comment