October 20, 2013

...за да съм с теб

ако сега, точно в този миг на себемълчание, когато звездите разцъфтяват на небето, а аз се прибирам в себе си, ако сега затворя очи, ще изчезна от света, за да останеш ти,...

No comments:

Post a Comment