August 30, 2011


не е допълване, нито сливане на две половини.
струва ми се много повече от всичко, което
зная досега.
нито е магично, не е силно,
твърде е обикновено,
за да съм го срещала досега.

прекрасно и обикновено-
червена нахапана ябълка
и дънките ти висящи от моя стол.

No comments:

Post a Comment