January 10, 2015

ти си моята религия,
но как да се моля, 
когато моят бог не вярва е мен...

No comments:

Post a Comment