October 14, 2014

Предлози

стоим един срещу друг,
седим един до друг,
един в друг лежим
...и все така оставаме един и друг, друг и един...

No comments:

Post a Comment